Skip to main content

CTY CÔNG NGHỆ BẢO MINH

Chuyên: Hệ thống chống sét. Chong set, chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền. Nhập khẩu và phân phối sản phẩm thiết bị chống sét, chống sét xây dựng, phòng chống sét nhà, biệt thự, nhà xưởng...Lắp đặt hệ thống thiết bị chống sét các tỉnh xa...
CHỐNG SÉT  KIM THU SÉT  THIẾT BỊ CHỐNG SÉT  CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN  Site Map  LIÊN HỆ   
Cắt Lọc Sét NOVARIS

CTY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO MINH CUNG THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NOVARIS 


 Picture NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NOVARIS - ÚC

Picture

SD1-150-275

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia) 

Product Description: 
  Novaris MULTIMOV MSB surge diverters offer unsurpassed safety, quality and reliability in protection for your electrical system. MULTIMOV surge diverters are an ideal  point-of-entry protector for all industrial, commercial and communications applications.

- Hiệu: Novaris. Model:  SD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SD3-150-275

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

- Hiệu: Novaris. Model:  SD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc 


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SDD1-150-275

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

- Hiệu: NOVARIS. Model: SDD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SDD3-150-275

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SDD3-150-275 . Xuất xứ: Australia - Úc 


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFM3-40-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 40A.

Thiết bị của hãng Novaris (Australia) 
- Hiệu: NOVARIS. Model:  SFM3-40-100-275  . Xuất xứ: Australia - Úc


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFM3-63-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 63A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFM3-63-100-275. Xuất xứ: Australia - Úc  


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFM3-125-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 125A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFM3-125-100-275 . Xuất xứ: Australia - Úc  


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFH3-250-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 250A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model:  SFH3-250-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc   


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFH3-400-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 400A.
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-400-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc  


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFH3-630-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 630A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-630-250-275 . Xuất xứ: Australia - Úc  


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89

Picture

SFH3-800-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 800A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-800-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc   


Picture Giá bán:.....Liên hệ: 09 09 01 80 89